Velox Wipes NA

Opis

Velox® Wipes NA
Bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji
i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych
 szerokie spektrum działania już w 1 min.
 prątki gruźlicy już w 5 min.
 wyjątkowe właściwości myjące
 delikatne dla powierzchni
 przyjemny, świeży zapach

Bezalkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Skuteczne już w 1 minutę.
Cechy produktu: Korzyści dla użytkownika:
 Przebadane zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885)
 Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki, grzyby, wirusy
 Wyjątkowe właściwości myjące
 Wysoka tolerancja materiałowa (nie zawierają alkoholu i fenoli)
 Przyjemny zapach
 Gotowe do użycia
 Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.
 Wysoka redukcja ryzyka zakażenia  Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni
 Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
 Daje efekt odświeżenia
 Ekonomiczne w użyciu

Zastosowanie:
Velox Wipes NA są zalecane do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Mogą być stosowane na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp zabiegowych. Nie zawierają alkoholu, aldehydów i fosforanów dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni, posiadają przyjemny świeży zapach.

Sposób użycia:
Wkład umieścić w puszcze. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią dezynfekowaną powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko puszki. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 30 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W przypadku powierzchni szczególnie wrażliwych zaleca się test w niewidocznym miejscu. Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.
Skład: 100 sztuk zawiera:
173 g – roztworu nasączonego.
100 g roztworu zawiera:
0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina
0,14g – Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól)
Opakowanie: puszka 100 szt., opakowanie uzupełniające 100 szt., rozmiar 13 x 20 cm.

Środki ostrożności:
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia od środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU E SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU ODSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady. Zgłosić się pod opiekę lekarza. Zgodnie z Rozp.648/2004: <5% kationowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycja zapachowa (LIMONENE) Środki powierzchniowo czynne spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z Rozp:648/2004